Roslagsloppet

Det finns seglingslopp som är mer anrika än andra. Dit hör Roslagsloppet. Varje år sedan 1962 har loppet arrangerats i vackra Roslagen, norr om Stockholm. Starten går i Stockholms ström och målgången är i Öregrund, vilket är en sträcka på 135 sjömil.

Roslagen

1960-talet var en tid som innebar stor social omvälvning i Sverige. Många fick det bättre ekonomiskt ställt och kunde ägna tid och pengar åt förströelser. De ökade resurserna såg också till att de materiella tillgångarna växte sig starka. Vi ville ha nya prylar och statussymboler – och båten blev i allra högsta grad en sådan. När sjöintresset ökade bland befolkningen i allmänheten ansågs det lämpligt att arrangera en seglingstävling. Resultatet blev Roslagsloppet.

Numera är Roslagsloppet mycket mer än bara en kappseglingstävling. I samband med loppet arrangeras Båtveckan, där musikaliska akter uppträder och det är festivalstämning på gatorna. Tillsammans med loppet har festivalen blivit ett stort uppsving för hela regionen, och seglingen har nu fått status som en folksport i Sverige. Allt fler intresserar sig för segling – både att utöva och att titta på – och den trenden ser inte ut att vika. Det säljs fler båtar än någonsin, och Roslagsloppet är bara ett bevis på att seglingsintresset kan leda till stora evenemang.